Агропредприятия увеличат производство молока на 1,5%